Zoznam citovanej literatúry

1.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 156

2.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 160

3.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 188

4.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 165

5.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 170

6.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 171

7.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 190

8.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 192

9.
      Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 197

10. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 200

11. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 202

12. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 140

13. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 149

14. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 166

15. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 167

16. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 167

17. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 180

18. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 189

19. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 190

20. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 198

21. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 200

22. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 200

23. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 201

24. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 203

25. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 211

26. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 214

27. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 150

28. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 155

29. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 159

30. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 163

31. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 189

32. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 191

33. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 191

34. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 215

35. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 164

36. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 187

37. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 190

38. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 169

39. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 195

40. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 208

41. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 203

42. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 170

43. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 196

44. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 189

45. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 193

46. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 207

47. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 180

48. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 192

49. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 202

50. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 198

51. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 197

52. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 212

53. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 188

54. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 203

55. Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987, str. 191