IVAN BUKOVČAN

IVAN BUKOVČAN (1921 – 1975)
– právnická fakulta, redaktor, dramaturg, publicista, venoval sa i filmovej tvorbe.
– scenáre trilógii filmov Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina
– veselohra Hľadanie v oblakoch – s detektívnou zápletkou, približuje atmosféru turistov vo Vysokých Tatrách, namierená proti malomeštiackemu spôsobu života, závisti a podozrievaniu
triptych Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva, Zažeň vlka
Pštrosí večierok – stretnutie abiturientov po 20 rokoch, ich profesor nespravodlivo obvinený, z pohodlnosti a z obavy o vlastné postavenie ho zapreli (podľa hesla „čo ťa nepáli, nehas“).
Kým kohút nezaspieva – obdobie po potlačení SNP – krajne vypätá situácia v novembri 1944 v malom mestečku slúžila autorovi na konfrontáciu ľudí a ich morálnych kvalít. 10 ľudí – rukojemníkov za zavraždenie nem. vojaka sa ocitne v ohrození života. Dramatický konflikt je postavený na napätí medzi rukojemníkmi, z ktorých majú jedného obetovať za záchranu ostatných – do rána, kým kohút nezaspieva. Z rôznych spoloč. vrstiev, pohlavia, veku, s rôznymi zásluhami, v hraničnej situácii konajú inštinktívne, zhadzujú masku pretvárky – črty existencionallizmu.