Dejová línia

     Dej drámy sa odohráva počas jednej novembrovej noci v roku 1944 po potlačení Slovenského národného povstania v malom mestečku okupovanom nemeckými vojakmi. V starej pivnici miestneho zámožného obchodníka Petráša je Nemcami postupne zhromaždených desať ľudí. Sú to desiati, zväčša miestny obyvatelia. Boli zadržaný ako
odplata za jedného mŕveho vojaka, zabitého loveckým nožom, keď strážil veliteľov dom.

            Na scéne sa ako prví objavujú zaľúbenci, gymnazistka Fanka a študent Ondrej, ktorí boli pristihnutí v parku po devätnástej hodine. V pivnici sa stretnú s bývalým horárom Terezčákom, ktorého vojaci zaistili na cintoríne. Okrem nich sa do pivnice dostali ešte pôrodná babica Babjaková, zverolekár Šustek, holič Uhrík, žena miestneho lekárnika, učiteľ Tomko a prostitútka Marika. Všetci sa navzájom dobre poznajú, ich osudy sú navzájom prepletené. Jediný, ktorého ostatní zaistenci nepoznajú a ktorého existencia je až do konca pre všetkých, aj pre čitateľa záhadou, je akýsi Tulák, ktorí sa medzi nimi taktiež ocitne.

            Spočiatku si títo desiati ľudia navzájom vysvetľujú prečo a za akých okolností ich zatkli. Takmer všetci sa zhodnú v tom, že boli zatknutí preto, lebo sa zdržiavali na ulici po siedmej hodine. Vtedy sa po tejto tzv. záverečnej hodine už nemohlo vyhádzať na ulicu. Prichádza pán Fischl, obchodník s drevom, pôvodom Nemec, ktorý im oznamuje, že sa stali rukojemníkmi za zabitého nemeckého vojaka. Budú ich držať ako dočasnú záruku a prepustia ich, keď sa nájde vrah. Nemecký veliteľ, major von Lucas predpokladá, že vojaka zabili partizáni a že vinníka objavia. Ak by sa však vinník nenašiel, všetkých desiatich popravia. Fischl sa stavia do pozície dobráka a všetci okrem Tuláka mu veria, že im pomôže. Ostatní sa mu snažia vysvetliť, prečo sa zdržiavali vonku. Fischl sľúbi, že sa prihovorí u veliteľa a odchádza.

            Nervozita a napätie v pivnici stúpa. Po ďalšej Fischlovej návšteve sa situácia výrazne mení. Kedže sa zistilo, že vojak bol opitý, major zmenil svoje rozhodnutie a deväť z desiatich má teraz možnosť záchrany. Vzniká tu však vážny problém a síce kto bude ten jeden, ktorý sa obetuje za ostatných. Major im totiž nechal voľnú ruku a oni majú rozhodnúť, kto z nich zomrie. Autor postupne strháva masky z postáv a ukazuje ich pravé tváre. Vo vyhrotenej situácii Uhrík v obave o svoj vlastný život a z nenávisti zabije Tuláka. Aj keď je z tohto činu zdrvený, stále sa snaží ťažiť z neho vo svoj vlastný prospech aj keď tvrdí, že konal v prospech všetkých. V úplnom závere sa však holič mení a po uvažovaní, výčitkách a slovách ostatných príde na to, že práve on je ten jeden, ktorý by mal vykúpiť životy ostatných. Berie si kľuč od pivnice a vybieha von.