Bibliografia

 
Mistrík, M.: Päť súčasných hier, Tatran, Bratislava 1987
Obert V., Ivanová M., Hochel I., Špaček J.: Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl, Poľana, Bratislava 2001
Rampák Z.: Tvorba Ivana Bukovčana, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1978
Štefko V., Čahojová B.: Príspevky k portrétu dramatika (Ivan Bukovčan), VŠMU, Bratislava 1997